Słowenia

Leżąca w Środkowej Europie Słowenia ma niewielki dostęp do Adriatyku. Powierzchnia tego kraju wynosi dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy kilometry kwadratowe. Natomiast liczba ludności wynosi dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć osób. Aż dziewięćdziesiąt procent powierzchni tego kraju położone jest na wysokości ponad trzystu metrów nad poziomem morza. Bardzo częstym zjawiskiem są zjawiska kresowe. Często spotkamy, szczególnie w części południowo-zachodniej kraju, jaskinie ( jest ich około siedem tysięcy), podziemne rzeki. Najbardziej znaną jaskinią jest Postojnska jama. Ten europejski kraj może się pochwalić bardzo dużą ilością lasów. W Słowenii występuje klimat umiarkowany ciepły. Średnia temperatura w styczniu wynosi zero stopni Celsjusza, w czerwcu natomiast dwadzieścia jeden stopni Celsjusza.