Klimat

Są to zjawiska pogodowe na danym obszarze obserwowane przez wiele lat. Ustalany jest na podstawie pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Standardem jest okres trzydziestu lat. Jak się okazuje klimat na naszej Ziemi kształtują trzy procesy klimatyczne takie jak obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza oraz czynniki geograficzne jakimi są układ lądów i oceanów, wysokość nad powierzchnią morza. Klimat wpływa też na życie organizmów i ich występowanie. Ulega też zmianom i takim przykładem jest globalne ocieplenie. Całym badaniem klimatu zajmuje się klimatologia. Do czynników klimatotwórczych należą czynniki meteorologiczne, radiacyjne, układ ciśnienia, fronty atmosferyczne, masy powietrza, prędkość wiatru, czynniki niemeteorologiczne, szerokość geograficzna, rzeźba terenu, odległość od morza, prądy morskie, pokrycie terenu, antropogeniczne, wysokość nad poziomem morza, wielkość nad poziomem morza, wielkość i rozmieszczenie lądów i oceanów. Wyróżnia się następujące skale klimatu jak klimat polarny, geoklimat, makroklimat,mezoklimat, topoklimat, mikroklimat.