Kontynenty

Kontynent, według encyklopedycznej definicji to podstawowa jednostka podziału świata. Jest to olbrzymi powierzchniowo obszar na powierzchni ziemi. W dużej mierze kontynenty odzwierciedlają układ jeszcze większych płyt tektonicznych, które tworzą skorupę ziemską. Miliony lat temu na ziemi było zdecydowanie mniej kontynentów, ponieważ obecne obszary, które nazywamy kontynenatmi były ze sobą połączone i formowały Pangeę, czyli superkontynent zmaieszkiwany przez dinozaury. Po upadku meteorytu skorupa ziemska się zdestabilizowała i płyty tektoniczne zaczęły się przemieszczać powodując rozerwanie superkontynentu i powstanie sześciu kontynentów jakie znamy obecnie, czyli Antarktydy, Afryki, Eurazji, Australii, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Największy problem przysparza naukowcom podział Europy i Azji, ponieważ są to jedyne dwa twory na jednym kontynencie, które można by uznać za osobne kontynenty, które są ze sobą połączone lądem. I to całkiem szeroki lądem trzeba dodać. Wszystkie pozostałe kontynenty oddziela od innych woda, w najgorszym wypadku jakś cieśnina. Natomiast jeśli chodzi o Eurazje, podział tu jest umowny. Przyjęło się, że na zachód od gór Ural leży Europa, na wschód zaś od nich jest już Azja.