Ropa naftowa

Ropa naftowa bardzo często określana jest mianem czarnego złota. Jest tak między innymi, gdyż jest to obecnie najbardziej cenna ciekła kopalina, która na szeroką skalę wykorzystywana jest w przemyśle oraz gospodarce, przede wszystkim do produkowania paliw do różnego rodzaju pojazdów. Oprócz tego jest także bardzo ważnym surowcem w przemyśle chemicznych i energetycznym. Jeśli chodzi o skład ropy naftowej w ujęciu chemicznym, to składać będzie się z gazowych węglowodorów, z niewielkimi domieszkami innych gazów, a mianowicie azotu i tlenu, oprócz tego także siarki. Ropa naftowa w dzisiejszych czasach dyktować będzie warunki transakcji rynkowych. Niewyobrażalnym jest na dzisiejszy okres funkcjonowanie bez jej wykorzystania, jednak jako surowiec wyczerpalny prędzej czy później jej pokłady zostaną wyczerpane całkowicie, chyba że uda się opracować technologię, która będzie dawała nam możliwość sięgania do jeszcze głębszych pokładów tego surowca w powierzchni naszej ziemi. Prowadzone są nad tym badania, które pochłaniają niewyobrażalne ilości pieniędzy.