Surowce

Surowce są materiałami, które przeznaczone będą przede wszystkim do poddawania dalszej przeróbce. Surowce to mówiąc inaczej produkty przemysłu wydobywczego, ale także rolnictwa, leśnictwa, czy też powstające w wyniku przetwarzania odpadów. Do szczególnych rodzajów surowców zaliczyć będziemy mogli przede wszystkim surowce energetyczne, wtórne, czy też nieodnawialne. Do tych pierwszych kwalifikują się tak zwane paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny oraz brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny i drewno, które w procesie spalania zamienianymi są na energię mechaniczną oraz wiele, wiele innych. Surowce wtórne to innymi słowy odpady produkcje, które mogą być wykorzystane jednak przy ponownym przerobie, co z pewnością pozwala zaoszczędzić bardzo wiele jeśli chodzi o koszty materiałów. Surowce nieodnawialne to natomiast wszystkie te, których odnowienie poprzez naturalne procesy jest całkowicie niemożliwym, czy też we skali geologicznej zajmowało by to bardzo długi, gigantyczny wręcz okres czasu. Do surowców takich zaliczymy węgiel, ropę, czy też uran. Obecnie wyczerpywanie się surowców różnego typu stanowić będzie jeden z głównych problemów jeśli chodzi o gospodarkę na świecie. Obecnie przypuszcza się, że w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat zasoby niektórych z surowców, między innymi ropy naftowej całkowicie mogą zostać wyczerpanymi. Dlatego też coraz częściej podejmuje się próby, których głównym celem jest przede wszystkim zmniejszenie ewentualnych możliwości takowych zdarzeń właśnie.