Indie

Jest to kraj kontrastów, w którym jest dopuszczonych dwadzieścia jeden języków konstytucyjnych, ale językiem urzędowym jest hindi i pomocniczy angielski. Indie są demokratyczną republiką federacyjną. Głową państwa jest prezydent, a parlament jest dwuizbowy. Na czele każdego stanu stoi gubernator mianowany przez prezydenta. W Indiach hoduje się bydło, owce, kozy, a uprawia pszenicę kukurydzę, proso, sorgo, ryż. Występuje przemysł wydobywczy taki, jak węgiel brunatny, rudy żelaza, rudy chromu, przemysł przetwórczy, odzieżowy, elektromechaniczny. Rolnictwo to uprawa tytoniu, palma, herbata, kauczuk, juta, kawa, bawełna, banany. Mają dwadzieścia osiem stanów, sześć terytoriów związkowych i jedno terytorium stołeczne. A następnie dzielą się na pięćset dziewięćdziesiąt jeden dystryktów. Ludność to hindusi, telugowie, Bengalczycy, Maratowie, Tamilowie, Gudżaratowie, Kannadowie, Keralczycy. W Indiach są wyznania takie jak hinduskie, muzułmańskie, chrześcijańskie, sikhów, buddystów, dżinisów, zydów, parsów, bahaitów. Ludność Indii żyje poniżej ubóstwa. Większość to siła robocza. Klimat jest zwrotnikowy, monsunowy i podzwrotnikowy.