Surowce

Metoda odkrywkowa

Metoda odkrywkowa

Metoda odkrywkowa znajduje zastosowanie przy wydobyciu węgla szczególnie jeśli chodzi o tereny Australii uraz USA. Do jej głównych zalet zaliczymy przede wszystkim bardzo niskie koszty wydobycie. Wada natomiast to degradacja, która zachodzi w środowisku. Kopalnie te znajdują dodatkowo zastosowanie tylko…

Typy

Typy

Według czysto polskich norm wyróżnić będziemy mogli typy węgla kamiennego, które rozróżniane są według jego naturalnych cech, które będą warunkowały między innymi jego przydatność technologiczną. Wskaźniki brane pod uwagę w tym przypadku to zawartości lotnych części w takowym węglu, jego…

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny

Węgle kopalnianie to z całą pewnością jedna z ważniejszych grup surowców energetycznych, które znajdować będą zastosowanie zarówno przy produkcji energii cieplnej, jak i elektrycznej. Są to specyficznego rodzaju skały osadowe, które powstawały w epoce karbonu na skutek gromadzenia się, a…

Historia

Historia

Uran przez człowieka wykorzystywany był już w czasach starożytnych w pierwszym okresie naszej ery, w postaci naturalnego tlenku. Jego głównym zastosowaniem wtedy były barwienie wyrobów szklanych na żółty kolor. Ludzie wtedy nie zdawali sobie sprawy z jego promieniotwórczości, a dodatkowo…

Związki uranu

Związki uranu

Uran występować będzie z różnymi innymi substancjami tworząc z nimi właśnie związki. Reaguje on między innymi z tlenem pochodzącym z powietrza, co powoduje pokrywanie się żółtą, a następnie coraz bardziej czarną warstwą tlenków, dla nas widzialnych jako osad. W temperaturach…

Zastosowanie

Zastosowanie

Uran wykorzystywać będzie w postaci jednego z jego izotopów o masie atomowej dwieście trzydzieści pięć. W tym przypadku wykorzystywany jest jako rozszczepialny materiał w przypadku bomb atomowych oraz w reaktorach jądrowych, których głównym zastosowaniem są elektrownie atomowe, czy też okręty…