Astronomia

Newton

Newton

Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem, historykiem, filozofem, astronomem, alchemikiem i badaczem Biblii przełomu siedemnastego i osiemnastego wieku. Najsłynniejszym jego dziełem jest „Philosophiae naturalia principia mathematica”, gdzie przedstawione zostało prawo powszechnego ciążenia, prawa ruchu z mechaniki klasycznej. Opracował on również…

Galileusz

Galileusz

Był on włoskim astronomem, astrologiem, fizykiem i filozofem. Stworzył on podstawy nowożytnej fizyki. Uważany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych i znanych, a w wielu kręgach również cenionego astronoma wszechczasów. Był on przedstawicielem teorii heliocentrycznej, którą później potwierdził Kopernik. Niestety…

Brązowe karły

Brązowe karły

Jak wiadomo są one gwiazdopodobne o masie zbyt małej, aby mogły w nich zachodzić reakcje przemiany wodoru w hel. Są one głównym źródłem energii gwiazd ciągu głównego. Często występują same w przestrzeni. Czasami są określane mianem niewypałów lub superplanet. W…

Planety

Planety

Według definicji Międzynarodowej Unii Astronomicznej to obiekty astronomiczne okrążające gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, które nie przeprowadzają reakcji termojądrowej w swoim wnętrzu, wystarczająco dużo, aby osiągnąć okrągły kształt i osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. Planety świecą światłem odbitym. Dzieli…

Pulsary

Pulsary

Są to gwiazdy natury neutronowej. Wyróżnia się tym, że wysyła w regularnych niewielkich odstępach czasu impulsy promieniowania elektromagnetycznego. Najczęściej jest to promieniowanie radiowe. Kiedy zapada się gwałtownie jądro gwiazdy podczas powstawania pulsara dochodzi do znacznego natężenia pola magnetycznego, ze względu…

Ciąg główny

Ciąg główny

Gwiazdy ciągu głównego są ciałami niebieskimi wysyłającymi energię świetlną, która powstała w wyniku reakcji syntezy wodoru w hel. Sama masa waha się od jednej dwunastej masy Słońca do około sto pięćdziesiąt masy Słońca. Jasność gwiazd jest mierzona zaś w wielkości…

Układy planetarne

Układy planetarne

Jest to system planet i ciał niebieskich, krążących wokół wspólnego centrum masy najczęściej położonej wewnątrz masy gwiazdy. Cały system planetarny w którym znajdujemy się nazywamy układem słonecznym. Potwierdzono na razie dwieście dziewięćdziesiąt osiem pozasłonecznych systemów planetarnych. W tych liczbach jest…

Badania

Badania

Już od starożytności prowadzone są badania nad Kosmosem, Wszechświatem na wszystkie możliwe w danym czasie sposoby. Wśród nich najpowszechniejszą i najlepiej znaną jest obserwacja przez teleskop. Można dzięki temu dostrzec obiekty zbyt małe i słabe, aby można było je zobaczyć…

Planety

Planety

Według definicji naukowych planeta jest obiektem astronomicznym, który okrąża gwiazdę lub jej pozostałości, który nie przeprowadza żadnych reakcji termojądrowych w swoim wnętrzu. Jednocześnie jest on na tyle duży, ze uzyskuje prawie kulisty kształt i ma dominację wokół swojej orbity. Planety…

Położenie układu

Położenie układu

Układ Słoneczny mieści się w Drodze Mlecznej (nazwa galaktyki). Jednocześnie jest ona o kształcie spiralnym z poprzeczką. Zawartych jest w niej około dwustu miliardów gwiazd. Słońce jest na jednym z mniejszych ramion naszej galaktyki, które określane jest jako Ramię Oriona…