Astronomia

Planety

Planety

Według definicji Międzynarodowej Unii Astronomicznej to obiekty astronomiczne okrążające gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, które nie przeprowadzają reakcji termojądrowej w swoim wnętrzu, wystarczająco dużo, aby osiągnąć okrągły kształt i osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity. Planety świecą światłem odbitym. Dzieli…

Pulsary

Pulsary

Są to gwiazdy natury neutronowej. Wyróżnia się tym, że wysyła w regularnych niewielkich odstępach czasu impulsy promieniowania elektromagnetycznego. Najczęściej jest to promieniowanie radiowe. Kiedy zapada się gwałtownie jądro gwiazdy podczas powstawania pulsara dochodzi do znacznego natężenia pola magnetycznego, ze względu…

Układy planetarne

Układy planetarne

Jest to system planet i ciał niebieskich, krążących wokół wspólnego centrum masy najczęściej położonej wewnątrz masy gwiazdy. Cały system planetarny w którym znajdujemy się nazywamy układem słonecznym. Potwierdzono na razie dwieście dziewięćdziesiąt osiem pozasłonecznych systemów planetarnych. W tych liczbach jest…

Badania

Badania

Już od starożytności prowadzone są badania nad Kosmosem, Wszechświatem na wszystkie możliwe w danym czasie sposoby. Wśród nich najpowszechniejszą i najlepiej znaną jest obserwacja przez teleskop. Można dzięki temu dostrzec obiekty zbyt małe i słabe, aby można było je zobaczyć…

Planety

Planety

Według definicji naukowych planeta jest obiektem astronomicznym, który okrąża gwiazdę lub jej pozostałości, który nie przeprowadza żadnych reakcji termojądrowych w swoim wnętrzu. Jednocześnie jest on na tyle duży, ze uzyskuje prawie kulisty kształt i ma dominację wokół swojej orbity. Planety…

Ziemia

Ziemia

Jest to trzecia od Słońca planeta, a jednocześnie piąta planeta, co do wielkości w naszym układzie planetarnym. Zalicza się ją do planet skalistych na podstawie jej średnicy, masy oraz gęstości. Mieści się na Ziemi kilka milionów gatunków roślin i zwierząt,…

Słońce

Słońce

Jest to najbliższa nam gwiazda i jednocześnie swoiste centrum Układu Słonecznego. Jest to również wyjątkowe źródło energii, która dociera do naszej planety. Stanowi ono także najjaśniejszy punkt, obiekt na niebie. Słońce zalicza się do gwiazd ciągu głównego. Głównymi składnikami tej…