Polska

PKP Wrocław Główny

PKP Wrocław Główny

Jest to największa ze wszystkich stacji kolejowych znajdujących się we Wrocławiu. Została ona ulokowana na liniach kolejowych, które prowadzą z Opola i Lublińca (kierunek południowo-wschodni), ze Świdnicy i Kłodzka (kierunek południowy), z zachodu od Jeleniej Góry oraz Legnicy, z północy…

Dworce kolejowe w Polsce

Dworce kolejowe w Polsce

Dworce kolejowe, w latach świetności kolei, przeżywały olbrzymi rozkwit. Życie wielu ludzi uzależnione było właśnie od kolei. Działo się tak z różnych powodów, głównie z powodu dojazdu do pracy oraz do domu z pracy.W ówczesnym czasie dworce odznaczały się pięknym…

Wrocław

Wrocław

Miasto to należy do grupy najstarszych miast Polski. Liczba mieszkańców wynosi sześćset trzydzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwie osoby. Powierzchnia miasta wynosi dwieście dziewięćdziesiąt trzy kilometry kwadratowe. Pierwsze wzmianki o tym śląskim mieście pochodzą z początku jedenastego wieku, a właściwie…

Kraków

Kraków

Po Warszawie drugie miasto w naszym kraju, biorąc pod uwagę powierzchnie oraz liczbę mieszkańców. Dawniej miasto byłą stolicą naszego kraju, tu swoją siedzibę mieli królowie polscy. Obecnie Kraków to stolica jednego z szesnastu województw, a konkretnie małopolskiego. W mieście mieszka…

Kultura Polski

Kultura Polski

Polska można powiedzieć, że obfituje we wspaniałych kompozytorów muzyki poważnej, a do takich zaliczamy między innymi: Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego, Stanisława Moniuszkę, Krzysztofa Komedę. Jeśli chodzi o polską literaturę to także w tej dziedzinie mamy wspaniałych autorów. W…

Warszawa

Warszawa

Jako stolica naszego kraju jest oczywiście najważniejszym oraz największym miastem w Polsce. To tu swoją siedzibę ma na przykład Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, parlament. Liczba mieszkańców tego miasta wynosi około jeden milion siedemset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osób. Natomiast powierzchnia miasta…

Geografia Polski

Geografia Polski

Biorąc pod uwagę powierzchnię nasz kraj zajmuje dziewiąte miejsce w Europie. Najważniejsze, czyli najdłuższe rzeki w naszym kraju to Wisła ( jeden tysiąc czterdzieści siedem kilometrów), Odra ( osiemset pięćdziesiąt cztery kilometry), Warta ( osiemset osiem kilometrów) oraz Bug (…

Historia Polski

Historia Polski

Najstarsze ślady osady biskupińskiej na polskich ziemiach pochodzą najprawdopodobniej z roku 783 przed nasza erą. Państwo powstało w drugiej połowie dziesiątego wieku. Ważnym rokiem w historii naszego kraju był rok 966, wtedy bowiem miał miejsce chrzest. Za pierwszego władcę uznaje…

Polska

Polska

Historia naszego państwa jest bardzo bogata i złożona. Właściwie o Polsce należy mówić od wieku dziesiątego. Ważną datą jest tu rok 966, czyli data przyjęcia chrześcijaństwa. Pierwszym królem był Bolesław Chrobry, a ostatnim Stanisław August Poniatowski. Przez wiele lat naszego…