Planety

Księżyc

Księżyc

Księżyc jest jedynym stałym i jednocześnie naturalnym satelitą naszej planety. Średnica księżyca będzie stanowiła jedną czwartą część średnicy ziemi, co czyni go największym z księżyców w układzie słonecznym, oczywiście w stosunku do planety którą orbituje. Oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy ziemią oraz…

Przyszłość ziemi

Przyszłość ziemi

Przyszłość naszej planety oraz życia na niej będzie związana przede wszystkim z cyklem życia samego słońca. Stopniowe wyczerpywanie się zasobów wodoru w jądrze tejże najważniejszej z gwiazd wynika z akumulacji w jej wnętrzu helu i prowadzić będzie do zwiększania się…

Geografia

Geografia

Geografia oraz wiążąca się z nią bezpośrednio geografia w przeszłości były naukami, które przede wszystkim chciały się zająć zobrazowaniem całej planety. Obecnie wyróżniamy siedem kolejnych kontynentów a mianowicie Azję, Afrykę, Amerykę Północną, Południową, Antarktydę, Europę oraz Australię. Kontynenty te posegregowane…

Kształt

Kształt

Przez wiele wieków uważano, że ziemia jest płaska, potem jednak udało się udowodnić że posiada kształt kuli. Tak naprawdę nie jest to jednak idealny kształt kulisty, bardziej zbliżony jest on do elipsoidy obrotowej, czy też spłaszczonej na biegunach kuli, co…

Struktura

Struktura

Ziemia, z resztą jak także inne planety z rodzaju skalistych, posiadać będzie powłokę skalną. Pod względem masy oraz średnicy jest to największa z planet znajdująca się w naszym układzie słonecznym. Ma również największą gęstość, najsilniejsze z pól magnetycznych oraz grawitacyjnych…

Historia

Historia

Planeta ziemia, podobnież jak inne z planet w układzie słonecznym powstawały na przełomie czterech i pół miliarda lat temu, z mgławicy słonecznej. Takowa mgławica to nic innego jak obłoki gazowe oraz pylne, które podczas powstawania słońca, przekształciły się w specyficzną…

Ziemia

Ziemia

Ziemia jest trzecią w kolejności od słońca planetą w naszym układzie słonecznym i jedną z mniejszych. Zamieszkiwana jest obecnie przez miliony gatunków, w tym jeden z najbardziej rozwiniętych, a mianowicie człowieka. Według obecnej wiedzy posiadanej przez ludzkość jesteśmy jedyną rasą,…

Topografia

Topografia

Większość krajobrazu Wenus będzie zdominowana przez dosyć mocno pofałdowane równiny, które stanowią większość całej planety. Niewielki z je obszarów zajęty jest przez góry, które będą znacznie starsze, aniżeli twory pochodzenia równinnego, czy też wulkanicznego. Do charakterystycznych struktur natury topograficznej zaliczymy…

Temperatura

Temperatura

Warunki do wytworzenia się życia na powierzchni Wenus z pewnością są utrudnione, gdyż temperatura będzie oscylowała w jej obrębie w okolicach pięciuset stopni Celsjusza, a w niektórych przypadkach nawet ją przekraczała, będzie więc wyższą niż temperatura topnienia ołowiu. Różnice pomiędzy…

Burze

Burze

W latach osiemdziesiątych wieku dwudziestego jedna z rosyjskich sond odebrała sygnały radiowe o bardzo niskich częstotliwościach, sięgających poniżej jednego megaherca – w większości przypadków nastąpiła ich interpretacja jako błyskawic. Od tamtej pory trwały próby znalezienia sygnałów o częstotliwościach wysokich, które…