Ziemia

Ziemia jest trzecią w kolejności od słońca planetą w naszym układzie słonecznym i jedną z mniejszych. Zamieszkiwana jest obecnie przez miliony gatunków, w tym jeden z najbardziej rozwiniętych, a mianowicie człowieka. Według obecnej wiedzy posiadanej przez ludzkość jesteśmy jedyną rasą, a ziemia jest jedynym miejscem we wszechświecie, gdzie występuje życie. Teoria ta jest ciągle jednak podważana, przede wszystkim dlatego, że ogrom kosmosu winien mieścić jeszcze jakieś inne formy życia, nie posiadamy na to jednak żadnych dowodów. Życie na ziemi pojawiło się około miliarda lat od uformowania samej planety. Dzięki procesowi powstawania ozonosfery mogło zacząć rozwijać się tutaj życie na lądzie, a następnie także atmosfery, dzięki czemu ewoluowały gatunki oddychające tlenowo i to one dzisiaj stanowią większość organizmów na naszej planecie. Ziemia będzie oddziaływała grawitacyjnie z innymi ciałami, które znaleźć będziemy mogli w przestrzeni kosmicznej. Wykonuje ona obroty wokół słońca oraz wokół własnej osi. Na każdy obrót wokół słońca przypada ponad trzysta pięćdziesiąt obrotów wokół osi.