Języki atapaskańskie

Inaczej określa się je jako Atapaskom lub athapaskan. Jest to rodzina, która zaliczana jest też do większej rodziny na-dene. Przede wszystkim wyróżnia się tutaj trzy najważniejsze zespoły języków, które są rozrzucone po całym kontynencie Ameryki Północnej, a mianowicie: południowy zespół, środkowy oraz północny. Pierwszy z nich ulokowany jest w dorzeczu Rio Grande i jest to język nawaho oraz języki plemienia Apaczów. Drugi to wybrzeże Oceanu Spokojnego z językiem hupa na czele. Z kolei północny zespół języków mieści się w Kanadzie i Alasce.