Języki salisz

Jest to swoista grupa języków, która używana jest głównie na terenie zachodniej Kanady oraz w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych przez tamtejsze plemiona Indian. Większość z nich narażona jest ciągle na ekspansję języka angielskiego, ale dzielnie bronią swojej autonomii i tożsamości. Najczęściej posługują się nimi osoby starsze. Wyróżnia się w tej rodzinie bardzo dużą ilość różnego typu języków, jak na przykład można się tutaj pokusić o wymienienie takich języków, jak na przykład: hutjeju, komox, klallam, saanicz, nuksak, górny i dolny czehalis i wiele innych.