Ameryka Północna

W tej części świata występują języki Eskimos-aleuckie, czyli języki Czukocki, Alaski, kanady północnej i Grenlandii. Rdzennym jezykiem tej części Ameryki jest też na-dene, Haida, tlingit, atapaskiński, galijski, algonkińskie, Często nie uznawane sąjęzyki siouańskie, irokeskie, kaddo, juma, majańskie, muskogejskie, otomang. Penutiańskie,Salisz, uto-azteckie, wakaskie. Są to języki niegdysiejszych tubylców, którzy w dzisiejszych czasach są w mniejszości i ich języki zostały zdominowane przez język angielski lub francuski. Języki te przechowują jeszcze najczęściej Indianie w rezerwatach. Jednak i ono znają już języki globalne, dlatego nie jest trudno porozumieć się z nimi. Wiadomo bowiem, każdy język ciągle ewoluuje i przyswaja sobie ciągle nowe wyrazy. W wielu jednak przypadkach stare języki są wypierane, chociaż często są piękne i wchodzą w skład nowych języków. Wtedy tworzą się tak zwane makaronizmy. Języki najczęściej tworzone są przez młode pokolenia, które tworzą też slangowe wyrazy, a które wchodzą do normalnego języka.