Języki czibczańskie

Jest to rodzina obejmująca duży obszar zarówno Ameryki Południowej, jak i Środkowej. Przede wszystkim źródłem tych języków jest Honduras, Nikaragua oraz Panama. Później języki te przeszły też na Kolumbię i inne kraje tamtego obszaru. Posiadają one ubogi system spółgłoskowy. Można je podzielić na kilka podrodzin, które w sobie posiadają po kilka, a nawet kilkanaście języków. Między innymi wśród owych podrodzin należy wymienić takie, jak języki: północnoczibczańskie, gotyckie, istmickie, magdalenickie i inne.