Atomsfera

Prognoza pogody

Prognoza pogody

Prognozą pogody jest to przewidywanie jaka będzie pogoda w najbliższym okresie. Bada na przestrzeni czasowej i przestrzennej zmiany jakie zachodzą w atmosferze. Do podstawowych informacji jakie są zawarte w prognozie pogody zaliczymy ciśnienie, temperaturę, prędkość jak i kierunek wiatru. Dodatkowo…

Pogoda

Pogoda

Pogoda jest to charakterystyka, która jest zmienna i krótkookresowa. Zjawiska jakie miały miejsce na przestrzeni co najmniej trzydziestu lat są nazywane klimatem. Na pogodę składają się: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, nasłonecznienie, siła i kierunek wiatru zachmurzenie i rodzaj tych…

Opady

Opady

Powietrze atmosferyczne przesycone parą wodną wydziela jej nadmiar, który może przejść w wodę albo kryształki lodu. Wokół tych kryształków lodu lub innych jąder kondensacji gromadzi się w dalszym ciągu woda. Zamarzająca woda przyczynia się do powiększenia objętości i ciężaru kryształków,…

Wilgotność powietrza

Wilgotność powietrza

Powietrze atmosferyczne zawiera zmienną ilość pary wodnej wahającą się od 0 do 4% całej masy. Najobficiej występuje ona w dolnych partiach atmosfery. W warstwie sięgającej do 11-12 km znajduje się 99% ziemskiej pary wodnej. Ogólnie można przyjąć, że ilość pary…

Ciśnienie powietrza

Ciśnienie powietrza

Ciśnienie atmosferyczne określane jest jako nacisk wywierany przez warstwy powietrza znajdujące się nad daną powierzchnią Ziemi i sięgające do górnej granicy atmosfery. Mierzy się je za pomocą barometrów, barografów i aneroidów. Ciśnienie atmosferyczne powiązane jest z nagrzewaniem powierzchni Ziemi i…

Temperatura powietrza

Temperatura powietrza

Ziemia nie tylko otrzymuje ciepło od Słońca, lecz również je zwraca tzn. oddaje do atmosfery. Ilość ciepła jaką otrzymuje Ziemia i otaczająca ją atmosfera nie jest wszędzie jednakowa. Dopływ energii cieplnej zależy od wysokości Słońca nad horyzontem, a więc jest…