Periodyzacja

Od kiedy powstała historia nastąpił podział na epoki historyczne. Podział został charakteryzowany przez naukowców, którzy wyodrębnili prehistorię, średniowiecze i każdy następny wiek, aż po współczesność. Każdy z wyodrębnionych wieków i prehistorii charakteryzuje się pewnymi cechami. Za prehistorię uważa się czasy sprzed wynalezienia pisma. Starożytność to czasy do upadku imperium rzymskiego, średniowiecze datuje się do wynalezienia druku Gutenberga. Historia nowożytna datuje się do Wielkiej Rewolucji Październikowej. Zaś historia najnowsza to od nowożytności do dziś. Występują różnice w chronologicznym rozwoju cywilizacji i dalszym przebiegu dziejów dlatego też funkcjonują osobne periodyzacje dla różnych obszarów ziemi. Dlatego też występuje historia Azji, Afryki, Europu, Ameryki Północnej, Południowej, Australii czy Arktyki. Jest to też ważny problem badawczy i metodologiczny historii. Sam problem momentów początków jak i końca epok ma też bogatą literaturę. Są tez różne koncepcje podziału epok jak koncepcja długiego trwania Braudela i długiego średniowiecza Le Goffa.