Skały osadowe

W zależności od sposobu powstawania oraz czynników, które uczestniczyły w ich tworzeniu, skały osadowe dzielą się na: okruchowe, pochodzenia organicznego i pochodzenia chemicznego. Skały osadowe okruchowe – Powstają w wyniku nagromadzenia składników mineralnych pochodzących ze zniszczenia skał poprzednio istniejących. Gromadzą się przede wszystkim w środowisku wodnym. Okruchy skalne mogą mieć różną wielkość i różny kształt. Występują w postaci luźnej, mogą także być spojone tzw. lepiszczem, które łączy poszczególne ziarna. Lepiszcze może być żelaziste, krzemionkowe, ilaste, wapienne i w zależności od jego rodzaju skała przybiera swą nazwę. Skały osadowe pochodzenia organicznego. Skały tego typu powstają z organizmów zwierzęcych i roślinnych, które po obumarciu ulegają różnym przemianom, a gromadzone w pewnym miejscu tworzą znaczne zbiorowiska. Skały osadowe pochodzenia zwierzęcego tworzą się w wodzie morskiej. Do najbardziej rozpowszechnionych należą wapienie. Świat organiczny zamieszkujący wody morskie posiada wapienne szkielety, które po śmierci zwierząt opadają na dno tworząc osady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *