Skały osadowe

W zależności od sposobu powstawania oraz czynników, które uczestniczyły w ich tworzeniu, skały osadowe dzielą się na: okruchowe, pochodzenia organicznego i pochodzenia chemicznego. Skały osadowe okruchowe – Powstają w wyniku nagromadzenia składników mineralnych pochodzących ze zniszczenia skał poprzednio istniejących. Gromadzą się przede wszystkim w środowisku wodnym. Okruchy skalne mogą mieć różną wielkość i różny kształt. Występują w postaci luźnej, mogą także być spojone tzw. lepiszczem, które łączy poszczególne ziarna. Lepiszcze może być żelaziste, krzemionkowe, ilaste, wapienne i w zależności od jego rodzaju skała przybiera swą nazwę. Skały osadowe pochodzenia organicznego. Skały tego typu powstają z organizmów zwierzęcych i roślinnych, które po obumarciu ulegają różnym przemianom, a gromadzone w pewnym miejscu tworzą znaczne zbiorowiska. Skały osadowe pochodzenia zwierzęcego tworzą się w wodzie morskiej. Do najbardziej rozpowszechnionych należą wapienie. Świat organiczny zamieszkujący wody morskie posiada wapienne szkielety, które po śmierci zwierząt opadają na dno tworząc osady.