Rodzaje skał

Ze względu na sposób, w jaki powstawały skały, czyli na genezę, dzielą się one na:
Skały magmowe, które powstały przez zastygnięcie ognisto-płynnego stopu, czyli magmy.
Skały osadowe, powstające na lądzie lub w wodzie przez gromadzenie cząsteczek mineralnych pochodzących ze zniszczenia skał poprzednio istniejących, ze szczątków organizmów zwierzęcych lub roślinnych albo z rozpuszczonych ich składników i ponownego wytrącania z roztworu po odparowaniu wody.
Skały metamorficzne, które powstały ze skał pochodzenia magmowego lub osadowego ulegając przeobrażeniu pod wpływem działania wielkich ciśnień i wysokiej temperatury.