Sławni astronomowie

Newton

Newton

Isaac Newton był angielskim fizykiem, matematykiem, historykiem, filozofem, astronomem, alchemikiem i badaczem Biblii przełomu siedemnastego i osiemnastego wieku. Najsłynniejszym jego dziełem jest „Philosophiae naturalia principia mathematica”, gdzie przedstawione zostało prawo powszechnego ciążenia, prawa ruchu z mechaniki klasycznej. Opracował on również…

Galileusz

Galileusz

Był on włoskim astronomem, astrologiem, fizykiem i filozofem. Stworzył on podstawy nowożytnej fizyki. Uważany jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych i znanych, a w wielu kręgach również cenionego astronoma wszechczasów. Był on przedstawicielem teorii heliocentrycznej, którą później potwierdził Kopernik. Niestety…

Hubble

Hubble

Był to amerykański astronom. Przypisuje się mu przede wszystkim odkrycie i udowodnienie zjawiska przesunięcia ku czerwieni, a także rozszerzania się Wszechświata. Głównie pracował on w Obserwatorium Yerkes Uniwersytetu Chicago. Z czasem pracował też w Mount Wilson w Kalifornii. Tam też…

Kepler

Kepler

Był on niemieckim matematykiem, astronomem i astrologiem. Dokonał on praktycznie rewolucji naukowej w siedemnastym wieku. Przede wszystkim znany jest on z praw ruchu planet, które zebrane i opisane zostały w dziele „Astronomia nova”, „Harmonice Mundi” oraz „Epitome astronomiae Copernicanae”. Później…

Ptolemeusz

Ptolemeusz

Tak naprawdę nazywał się Klaudiusz Ptolemeusz. Pochodził on z Grecji, kształcił się w Aleksandrii. Był starożytnym znawcą matematyki, astronomii, geografii oraz muzyki. Reprezentował on poglądy geocentryczne, które później obalone zostały przez Kopernika. Jednocześnie Ptolemeusz był twórcą modelu ruchu ciał niebieskich.…

Sławni astronomowie

Sławni astronomowie

Współcześnie w historii astronomii znajduje się kilkadziesiąt nazwisk osób, które rzeczywiście przysłużyły się tej nauce. Oczywiście wśród nich należy wymienić między innymi następujące osoby: Mikołaj Kopernik, Galileusz, Jan Kepler, Isaac Newton, Subrahmanyan Chandrasekhar, Edwin Hubble i wielu innych. Wszyscy oni…