Falowanie

Woda w oceanach i morzach znajduje się w ciągłym ruchu, zwłaszcza w warstwie powierzchniowej. Ruch len jest .spowodowany działaniem różnych przyczyn, z których najważniejsze to: działanie wialni, różnice w nagrzewaniu się wody w różnych punktach morza c/.y oceanu, przyciągająca siła Księżyca i Słońca. Te wymienione czynniki powoduje trzy różne rodzaje ruchów wody morskiej, tj. falowanie, prądy morskie i pływy
Falowanie wody morskiej powstaje pod wpływem uderzania mas powietrza o powierzchnię wody. W czasie mchu la Iow o-o cząsteczki wody poruszają się koliście i oscylują pionowo, a przesunięcie następuje wtedy, gdy prędkość wiatru wzrasta i przewraca on wierzchołki fal.