Przypływy

Przypływy i odpływy są to ruchy wody morskiej, wywołane przyciągającym działaniem Księżyca i Słońca. Szczególnie silne jest oddziaływanie Księżyca ze względu na jego niewielką odległość od Ziemi. Wpływ Księżyca zaznacza się silniej na cząsteczki wody znajdujące się po jego stronie, jednak jego siła przyciągania nie jest na tyle znaczna, by wywołać oderwanie ich od Ziemi. Wystarcza natomiast na spowodowanie spiętrzenia wód przez napływanie ich z miejsc, czyli na powstawanie przypływu. W tym samym czasie po stronie przeciwnej powstaje także przypływ. Księżyc oddziałuje na całą Ziemię, jednak z dużo mniejszą siłą oddziałuje na wodę.