Essen

Jest miastem na prawach powiatu, nad rzeką Ruhra i kanałem Ren-Herne. Jest szóstym co do wielkości miastem w Niemczech. Siedziba biskupa rzymskokatolickiego. Miasto te jest siedzibą wielu instytucji i firm jak RWE, HOCHTIEF oraz międzynarodowych instytucji naukowo-badawczych. W mieście tym zachowały się liczne dzieła sztuki z czasów Ottonów oraz z czasów wielkiej industrializacji miasta w dziewiętnastym wieku. Miasto to posiada liczne miasta partnerskie, z którymi kooperuje. Ma też uczelnie wyższe i studentów z różnych stron świata.