Układ Słoneczny

Jest to swoisty układ planetarny, który składa się ze Słońca (gwiazdy), a także ciał niebieskich, które są z nim powiązane. Ciała te to przede wszystkim planety (w liczbie dziewięciu), księżyce, planety karłowate, małe ciała niebieskie Układu Słonecznego, jak planetoidy, pas Kuipera, komety, pył okołoplanetarny oraz meteoroidy. Przyjmuje się, że prawie sto procent masy (dokładnie 99,86%) zawartych jest w samym Słońcu, a reszta przede wszystkim w Jowiszu. Słońce posiada przyciąganie grawitacyjne, dzięki któremu układ ten stanowi swoistą całość. Ciała niebieskie obiegają Słońce z różnymi prędkościami po orbitach eliptycznych, w różnych kierunkach. Wyjątkiem są tutaj komety. Planety wszystkie poruszają się w tym samym kierunki co Ziemia, a więc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Doby, lata i pory roku tworzą się na podstawie parametrów każdej planety z osobna, jak jej ruchu, usytuowania względem innych ciał. Z kolei doba gwiazdowa mierzona jest względem pozycji gwiazd względem siebie, a doba słoneczna względem pozycji samego Słońca.