Preszów

Również we wschodniej części Słowacji położony jest Preszów. Biorąc pod uwagę wielkość jest to trzecie miasto w tym kraju. Powierzchnia tego miasta wynosi około siedemdziesięciu kilometrów kwadratowych. natomiast liczba ludności wynosi ponad dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osób. Miasto położone jest na wysokości dwustu pięćdziesięciu pięciu metrów nad poziomem morza. Od dziesiątego do połowy jedenastego wieku miasto należało do naszego kraju. Później obszar ten należał do Królestwa Węgier. Z roku 1247 pochodzi pierwsza wzmianka o tym słowackim mieście. Miasto uzyskało ponad sto lat później status wolego miasta królewskiego. Preszów żył z handlu winem, z rzemiosła, wydobycia soli kamiennej. Największy kryzys miasto przeżywało na początku osiemnastego wieku. w drugiej połowie dziewiętnastego wieku przeprowadzono przez miasto linię kolejową, powstała też sieć elektroniczna, telefoniczna oraz kanalizacyjna. Obecnie miasto uważane jest za bardzo ważny ośrodek przemysłowy w kraju. Warto tu zobaczyć na przykład: kościół św. Mikołaja, kościół i klasztor franciszkanów z 1660, fontannę Neptuna.