Stralsund

Miasto na prawach powiatu i leży na północy kraju nad cieśniną Stralsund, przez którą przechodzi most kolejowy i drogowy od 1936 roku. Ma piękne zabytki jakimi są kościół św. Mikołaja, NMP,św. Jakuba, i ratusz. Ze Stralsundu można dojechać w głąb kraju, jak i do stolicy. W przeszłości traktaty Stralsundzkie, które dotyczyły konfliktów zbrojnych pomiędzy książętami Meklemburgii i hanzą. Jest to piękne i czyste miasto. Stralsund ma połączenie kolejowo-lądowe, które jest jedynym takim połączeniem w kraju. Miasto same w sobie pełne zabytków w postaci domów z poprzednich wieków. W mieście rozwija się bardzo dobrze handel, gdzie jest dużo przedstawicieli różnych firm markowych.