Wismar

W mieście tym odkryto kopię kogi z czasów hanzeatyckich i jest ona teraz atrakcją turystyczną. Najstarszy dom w Wismarze zadziwia swoim wyglądem. Jest to też miasto akademickie. Na placach można znaleźć piękne fontanny i monumentalne kościoły z cegły takie, jak św. Mikołaja, św. Grzegorza. Wismar tętni życiem akademickim, gdzie jest szkoła techniczna i uczęszczają do niej studenci z różnych stron świata. Miasto to należało kiedyś do Danii jednak wróciło do Niemiec. Podczas wojny bardzo dużo ucierpiało podczas nalotów alianckich.