Księżyc

Księżyc jest jedynym stałym i jednocześnie naturalnym satelitą naszej planety. Średnica księżyca będzie stanowiła jedną czwartą część średnicy ziemi, co czyni go największym z księżyców w układzie słonecznym, oczywiście w stosunku do planety którą orbituje. Oddziaływanie grawitacyjne pomiędzy ziemią oraz księżycem wywoływać będzie między innymi odpływy oraz przypływy wód morskich na naszej planecie. To samo oddziaływanie spowodowało spowolnienie rotacji księżyca, wskutek czego satelita obecnie porusza się synchronicznie.