Geografia

Geografia oraz wiążąca się z nią bezpośrednio geografia w przeszłości były naukami, które przede wszystkim chciały się zająć zobrazowaniem całej planety. Obecnie wyróżniamy siedem kolejnych kontynentów a mianowicie Azję, Afrykę, Amerykę Północną, Południową, Antarktydę, Europę oraz Australię. Kontynenty te posegregowane są od największego do najmniejszego, widać więc że Europa jest jednym z najmniejszych kontynentów. Oprócz tego wyróżnić będziemy mogli pięć kolejnych oceanów, spokojny, atlantycki, indyjski, południowy oraz arktyczny, a ogólnie wszystkie wody morskie oblewające ziemię nazywać będziemy mianem wszechoceanu.