Planeta

Według ogólnie przyjętej definicji planetą nazywać będziemy wszystkie obiekty astronomiczne, które okrążają gwiazdę, czy też gwiezdne pozostałości, dodatkowo dostatecznie duże, tak aby mogły uzyskać zbliżony do okrągłego kształt oraz osiągnąć dominację przestrzenną w okolicy swej orbity. W odróżnieniu od gwiazd, które świecą własnym światłem, planety świecić będą światłem odbitym. Planety przeważnie dzielimy na dwie kategorie, a mianowicie na tak zwane gazowe olbrzymy, które posiadają o wiele mniejszą gęstość od drugiego rodzaju planet, a mianowicie planety skaliste. W naszym układzie słonecznym wyróżniamy osiem planet, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars oraz Jowisz, Uran, Saturn, Neptun. Oprócz tego udało się nam potwierdzić istnienie ponad czterystu innych planet znajdujących się poza naszym układem słonecznym, wokół których krąży przynajmniej jeden księżyc. Dodatkowo w naszym układzie słonecznym udało się zidentyfikować pięć karłowatych planet, zaliczany będzie do nich także pluton, który wcześniej uchodził za jedną z podstawowych dziewięciu planet.