Staliwo

Staliwo to specyficzna odmiana stopu żelaza z węglem, która występowała będzie w postaci lanej, nie poddawanej obróbce plastycznej. Jeśli chodzi o odmiany czysto użytkowe wartość węgla jest bardzo małą, wynosi zaledwie półtora procenta i jest to suma typowych domieszek węglowych. Właściwości mechaniczne takowego staliwa będą nieco niższymi niż w przypadku stali po wykonanej już obróbce plastycznej. Wynikało będzie to przede wszystkim z charakterystycznych odlewów oraz gruboziarnistości. Staliwo z drugiej jednak strony posiada o wiele lepsze właściwości mechaniczne niż żeliwo, w szczególności jeśli chodzi o obróbkę plastyczną, a odmiany, których zawartość węgla jest jeszcze mniejszą będą dobrze spawalnymi. Ze względu na skład chemiczny wyróżnić będziemy mogli dwa rodzaje staliw, a mianowicie węglowe oraz stopowe. Węglowe zawierać będą tylko i wyłącznie składniki zwykłe oraz drobne zanieczyszczenia pochodzące bezpośrednio z hutniczego przerobu. Do ich właściwości zaliczyć będziemy mogli dobrą jakość i szeroką możliwość wykorzystania, gdzie sama jakość określana jest dokładniej poprzez wyznaczane odpowiednie parametry, regulowane przez dodatkowe normy. Stopowe staliwa będą dzieliły się dodatkowo na szeroką ilość rodzajów i typów i innych podobnych.