Węgiel kamienny

Jeśli chodzi o najbardziej ogólną definicję węgla kamiennego to jest to specyficznego rodzaju skała osadowa, której pochodzenie jest czysto roślinnym. Zawierać będzie ona przede wszystkim w sobie pierwiastek węgla, powstawanie tego surowca to przede wszystkim okres karbonu, gdzie wytworzyć musiały się specjalne i specyficzne warunki, między innymi brak dostępu tleny, co spowodowało uwęglenie szczątków roślinnych. Do charakterystycznych cech węgla kamiennego zaliczymy między innymi czarny odcień, połysk, który jest matowym oraz specyficzne czarne rysy. Węgiel kamienny obecnie znajduje powszechne zastosowanie jako paliwo. Posiada dużą wartość opałową, która jest uzależniona przede wszystkim od jego składu, ilości siarki, popiołu, czy też wilgotności surowca. Węgiel kamienny będziemy mogli podzielić na różne typy w zależności od jego naturalnych cech oraz mocy opałowej, bardziej charakterystyczne wskaźniki to między innymi ciepło spalania, zdolność spiekania, czy też tak zwana dylatacja. Polska w głównej mierze korzystała będzie z węgla jeśli chodzi o dostarczanie energii cieplnej i energetycznej, inne źródła w tym przypadku stanowią naprawdę szczątkową ilość. Pierwsza z kopalni na terenie naszego kraju otwarta została w drugiej połowie wieku osiemnastego, oczywiście jeśli chodzi o kopalnie węgla, gdyż inne surowce wydobywano już o wiele, wiele wcześniej.