Miszkolc

To trzecie co do wielkości miasto w tym kraju ma liczbę mieszkańców wynoszącą około sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osób. Powierzchnia miasta wynosi dwieście trzydzieści sześć kilometrów kwadratowych. Za pierwszych mieszkańców Miszkolca uważane są plemiona germańskie. Węgrzy osiedlili się tu na początku dziesiątego wieku. Archeolodzy twierdzą, że obszar ten był zamieszkiwany ponad siedemdziesiąt tysięcy lat temu. Pierwsza wzmianka o tym mieście pochodzi z drugiej połowy dwunastego wieku. Nazwa miasta pochodzi od rodu Miskóc. W drugiej połowie czternastego wieku miasto zostało uznane przez Ludwika Węgierskiego za miasto rolnicze. Wtedy miasto zaczęło się dynamicznie rozwijać. Na początku osiemnastego wieku miasto zostało podpalone i zrabowane przez Austriaków. W kolejnych wiekach miasto bardzo dobrze się rozwijało, powstało na przykład kilka ważnych budynków. W wieku dziewiętnastym miasto nawiedziła powódź, wybuchła również epidemia cholery. Po pierwszej wojnie światowej miasto stało się ważnym ośrodkiem ciężkiego przemysłu w tym kraju. Druga wojna światowa przyniosła miastu wiele szkód i zniszczeń. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia miasto dotknął kryzys przemysłu ciężkiego. W związku z tym liczba mieszkańców tego miasta zmniejszyła się. Obecnie w rankingu przemysłowości miasto zajmuje trzecie miejsce. Głównym gałęzią przemysłu w tym mieście jest hutnictwo żelaza. Tu znajduje się również największa w kraju wytwórnia celulozy i papieru. Miasto jest również uzdrowiskiem.