Jezioro

Jezioro to naturalny zbiornik wody, zajmujący zagłębienie na powierzchni Ziemi i nie mający bezpośredniego połączenia z morzem. Ustalając pochodzenie jeziora należy brać pod uwagę zarówno pochodzenie misy jeziornej, jak i pochodzenie wody. W oparciu o wymienione podstawowe czynniki wydziela się następujące typy jezior: tektoniczne, reliktowe, wulkaniczne, krasowe, przyrzeczne, przymorskie, lodowcowe, tektoniczno-lodowcowe. Największe skupiska jezior występują na obszarach dawnego zlodowacenia w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Jeziora często występują w górach i na podgórzach, szczególnie tych. które przechodził} okres lodowcowy, jak np. Alpy, Ałtaj, Sajany, Karpaty. Znaczna ich ilość znajduje się w rowach tektonicznych, np. w Afryce.