Prądy morskie

Są to niezmienne prawie że ruchy wody w oceanach. Są one wywoływane przez różnice temperatur, ruch obrotowy Ziemi, zasolenie i występowanie wiatrów stałych itp. Najczęściej na każdym oceanie wyróżnić można pięć wielkich kręgów cyrkulacji wody morskiej. Blisko brzegów skoncentrowane są tak zwane pływy morskie, przy rzekach ich spływy, jak i ukształtowanie linii brzegowej. Wyróżnia się wiele rodzajów prądów morskich, między innymi chłodne i ciepłe, ale również wiatrowe, gęstościowe, spływowe i kompensacyjne. Można też wyróżnić wiele typów prądów morskich charakterystycznych dla poszczególnych oceanów na naszej planecie.