Czynniki klimatotwórcze

Terminem czynniki klimatotwórcze określa się po prostu wszystkie te elementy, owe czynniki, które wpływają bezpośrednio na klimat danego terenu. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim: szerokość geograficzną, odległość od mórz, oceanów, kierunki wiatrów, pokrycie terenu, działalność człowieka, prądy morskie, wysokość bezwzględną itp. Ważna jest nawet szata roślinna, ponieważ ona również wpływa na skład powietrza, jego ilość, na asymilację promieni słonecznych, a nawet na zmianę całej pogody na danym terenie. Klimat jest jednym z ważniejszych elementów codziennego życia. To on przecież nadaje charakter danemu terenowi i pozwala przewidywać kolejne dni względem pogody, jaka mniej więcej o danej porze roku powinna tam wystąpić. Jednocześnie należy pamiętać, że czynniki klimatotwórcze nie występują nigdy pojedynczo. Ponadto jeden czynnik nie stworzy już całego klimatu. Do tego trzeba przecież praktycznie wszystkich tego typu czynników, a przynajmniej większości z nich. Jednocześnie, aby określić dany klimat, to potrzebne jest obserwowanie określonych zjawisk przez minimum trzydzieści lat. Krótszy okres to po prostu pogoda.