Wilgotność

Jest to po prostu zawartość pary wodnej w powietrzu. Należy przyznać, że wlicza się to maksymalną wilgotność, a więc maksymalną ilość pary wodnej w danej ilości powietrza. Zależy ona przede wszystkim od temperatury powietrza. Oznacza to, że im wyższa jest owa temperatura, tym więcej pary wodnej znajduje się w danym powietrzu. Jeśli przekroczy się ową maksymalną wilgotność, to następuje skraplanie się pary wodnej. Mierzona jest ona jako wilgotność: bezwzględna, względna, właściwa oraz prężność pary wodnej i wiele innych.