XVI wiek

W wieku szesnastym przede wszystkim na uwagę zasługują wynalazki, które wpłynęły przede wszystkim na szybkość realizowania określonych zadań, nanoszenia poprawek i informacji na kartki, mapy itp. Jednocześnie znacznie wpłynęło to na jakość owych informacji, ich weryfikowalność i sprawdzalność. Wśród nich na uwagę zasługują projekty Leonardo da Vinci, jak chociażby działa wojenne, statki najnowszej generacji, jak i rower, czołg i wiele innych. Ponadto bardzo przydały się też takie wynalazki, jak zegarek kieszonkowy, ołówek, grafit, mikroskop, kalendarz gregoriański i inne.