Ziemia

Ziemia jest trzecią planetą w kolejności od słońca, jeśli chodzi o nasz układ słoneczny oraz piątą co do wielkości w tymże właśnie układzie. Jeśli natomiast chodzi o jej średnicę, masę oraz gęstość to będzie ona największą planetą na całej drodze mlecznej. Ziemia zamieszkiwana jest obecnie przez miliony różnych gatunków żywych, wliczając w to człowieka i na podstawie posiadanej przez nas obecnie wiedzy jedynym miejscem we wszechświecie gdzie występuje życie. Wiele osób jednak nie zgadza się z tym stwierdzeniem, gdyż patrząc na to logicznie i biorąc pod uwagę ogrom kosmosu, teoretycznie rozwinięte muszą być gdzieś także inne formy życia. Życie na naszej planecie pojawiło się w przeciągu pierwszego miliarda lat od jej uformowania. Następnie biosfera ziemi wpływać zaczęła na atmosferę oraz inne czynniki planety, co umożliwiało rozwój organizmów potrzebujących tlenu do życia, a następnie powstanie ozonosfery. Właśnie ta powłoka ozonowa dała możliwość powstawania i ewolucji życia na ziemi, gdyż zmniejsza ona znacznie natężenie promieni UV, które generowane są przez słońce. Ziemia oddziałuje grawitacyjnie z innymi ciałami, które znaleźć będziemy mogli w kosmiczne przestrzeni. Planeta ta wykonywać będzie jedno okrążenie wokół słońca i na każde trzysta takich obrotów jeden obrót wokół własnej osi. Czas jednego okrążenia ziemi wokół słońca nazywany jest rokiem gwiazdowym. Zasoby naturalne naszej planety oraz umiejętność ich wykorzystania zapewniać będą przetrwanie rozwiniętej populacji ludzkiej. Populacja nasza dzielić będzie się politycznie na kilkaset niepodległych oraz niezależnych od siebie państw. Kultura ludzka pozwoliła na wykształcenie różnych poglądów dotyczących planety jak i całego kosmosu.