Hydrosfera

Morze

Morze

Morze jest częścią oceanu. Jest oddzielona poprzez brzegi kontynentu, wysp czy zniesienie dna. Mamy siedemdziesiąt jeden mórz na świecie. Cała powierzchnia wody stanowi jedenaście procent z całej powierzchni Ziemi, która wynosi 40 mln kilometrów kwadratowych. Są dwa wyjątki oblegające od…

Przypływy

Przypływy

Przypływy i odpływy są to ruchy wody morskiej, wywołane przyciągającym działaniem Księżyca i Słońca. Szczególnie silne jest oddziaływanie Księżyca ze względu na jego niewielką odległość od Ziemi. Wpływ Księżyca zaznacza się silniej na cząsteczki wody znajdujące się po jego stronie,…

Falowanie

Falowanie

Woda w oceanach i morzach znajduje się w ciągłym ruchu, zwłaszcza w warstwie powierzchniowej. Ruch len jest .spowodowany działaniem różnych przyczyn, z których najważniejsze to: działanie wialni, różnice w nagrzewaniu się wody w różnych punktach morza c/.y oceanu, przyciągająca siła…

Rzeki

Rzeki

Wszystkie wody płynące powstałe w naturalny sposób noszą nazwę cieków. Większe cieki, otrzymujące wiele dopływów w postaci strug, strumieni, potoków, noszą nazwę rzek. Wszystkie wymienione cieki mogą brać początek z bagien, jezior, źródeł, lodowców. Cieki spływające po powierzchni terenu mogą…

Jezioro

Jezioro

Jezioro to naturalny zbiornik wody, zajmujący zagłębienie na powierzchni Ziemi i nie mający bezpośredniego połączenia z morzem. Ustalając pochodzenie jeziora należy brać pod uwagę zarówno pochodzenie misy jeziornej, jak i pochodzenie wody. W oparciu o wymienione podstawowe czynniki wydziela się…

Oceany

Oceany

Oceany i morza są głównymi magazynami wody na kuli ziemskiej i zajmują ponad 70% jej powierzchni. Przybliżona ilość zasobów wody tkwiących w tych zbiornikach stanowi 94,0% zasobów wodnych Ziemi. Wszystkie morza i oceany łączą się ze sobą w jeden potężny…