Gwiazda

Jest to swoiste ciało niebieskie, które stanowi skupisko grawitacyjne materii. Zachodzą w niej syntezy jądrowe w przeciwieństwie do planety. Energia ta emitowana jest w formie promieniowania elektromagnetycznego, głównie światła widzialnego. Posiadają one kształt kuli, a budowa głównie opiera się na składzie helu i wodoru. Po Słońcu najbliższą nam gwiazdą jest Proxima Centauri, która oddalona jest od Ziemi o ponad cztery lata świetlne. Samo słowo gwiazda jest pochodzenia litewsko-słowiańskiego i dosłownie oznacza światło. Istnieje wiele podziałów gwiazd, zależnie od wieku ich powstania, aktualnej fazy, w której się znajdują, ułożenia względem innych gwiazd, położenia względem całego danego układu planetarnego, jak i całej galaktyki i Wszechświata, względem jasności i rozmiarów jakie posiadają i wielu innych czynników. Większość gwiazd znajduje się w ciągu głównym. Najprostszym podziałem gwiazd są klasy: O, B, A, F, G, K, M, R, N, S. Z kolei każda klasa ma dziewięć podklas. Słońce należy do klasy G2. Masa przeciętnej gwiazdy zbliżona jest do masy Słońca i wynosi 1,9889*1030kg. Każda gwiazda ma swoją prędkość, jak i całe Galaktyki, w których się one znajdują.