Gwiazdy zmienne

Tym terminem określa się gwiazdy, które zmieniają znacząco swoją jasność. Oczywiście naturalnym jest, że gwiazdy co jakiś czas wykazują drobne fluktuacje jasności, jednakże w większości przypadków są one praktycznie niezauważalne. Jednocześnie wyróżnia się też takie gwiazdy, które zmieniają się w sposób znaczący. Stąd też powstała następująca klasyfikacja na gwiazdy zmienne: fizycznie (pulsujące, zmienne atmosferycznie, wybuchowe), geometrycznie (zaćmieniowe, świecące niesferycznie, zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego) i wiele innych. W pierwszej kategorii znajdują się: cefeidy, gwiazdy typu W Virginis, Delta Scuti i inne. Do drugiej kategorii należy zaliczyć gwiazdy Algola, Beta Lyrae, BY Draconis i inne.