Australia

Australia jest najmniejszym z kontynentów, gdyż zajmuje zaledwie niecałe osiem milionów kilometrów kwadratowych. Nazwa oznacza ziemię położoną na południu. Tak Australie nazwali niegdyś Europejczycy. Australia posiada dość mało urozmaiconą linię brzegową i leży w trzech strefach klimatycznych: podrównikowej, zwrotnikowej i podzwrotnikowej. W centrum kontynentu klimat jest skrajnie suchy, występują tam prerie i obszar ten jest stosunkowo słabo zamieszkany. Większość miast znajduje się na wybrzeżu. Niegdyś Australia stanowiła miejsce zesłania najgroźniejszych więźniów królestwa brytyjskiego, więc dzisiejsza ludność Australii to potomkowie tych właśnie zdeprawowanych osobników.