Wydobycie w Polsce

Pierwszą kopalnią na ziemiach polskich była ta powstała w okolicach Jaworzna w drugiej połowie osiemnastego wieku. Węgiel obecnie stanowi w naszym kraju rolę strategiczną, gdzie sytuacja ta utrzymuje się już od dłuższego czasu. Zaspokajać będzie on prawie trzy czwarte zapotrzebowania na energię w naszym państwie. Wydobycie w ostatnich latach wynosiło ponad sto milionów ton, tendencja jest jednak cały czas spadkową, kopalnie są zamykanymi, kończy się surowiec oraz stanowione są jego rezerwy. Największe wydobycie odnotowane została w latach osiemdziesiątych wieku dwudziestego i wyniosło wtedy prawie dwieście milionów ton. Obecnie nasze zasoby minerału zaliczane są do jednych z największych w skali globalnej, gdzie przez wiele lat udawało nam się zajmować czołowe miejsca jeśli chodzi o największe wydobycie. Jednak przestarzała technologia, konieczność wykonywania coraz głębszych odwiertów sprawia, że nie jesteśmy już liczącym się krajem jeśli chodzi o potentatów tego surowca. Do przyczyn zmniejszenia wydobycia zaliczymy przede wszystkim zamykanie zadłużonych kopalń, które nie przynosiły zysków, stosowanie energooszczędnych technologii oraz także tych, które mają na celu oszczędzanie samego surowca. Oprócz tego przyczyny będą posiadały także podłoże ekonomiczne oraz czysto populistyczne. Należy zauważyć także że węgiel jest przecież surowcem wyczerpalnym i jego wydobywanie nie może trwać w nieskończoność, a koniecznym jest także zaopatrzenie się w niego na późniejsze okresy.