Wielkie postacie

W całej historii można znaleźć wielkie postacie. Każde państwo ma też swoje wielkie postacie, ale są postacie, które uznawane są za wielkie na całym świecie. Do takich właśnie postaci należą wielcy odkrywcy, którzy poświęcili własne życie, aby odkryć nowe kontynenty, cieśniny, morza czy oceany. Do takich ponad czasowych wielkich postaci należeli, zwłaszcza w Europie, Krzysztof Kolumb, Magellan, Casco da Gama, Henryk Żeglarz, Dias lub Marko Polo. Każdy z wymienionych zmarli niedocenieni przez współczesnych ludzi. Kierowała nimi ciekawość świata, chęć zdobycia sławy i bogactwa, podbicia nowych lądów i szerzenie chrześcijaństwa, rozwój myśli humanistycznej, zasada dziedziczenia oraz legendy o bogactwie Lewiatanu. Bardzo ważnym czynnikiem było też bezrobocie, złe warunki handlowe ze wschodem, zakończenie wojny z Maurami oraz dążenie do rozszerzenia wpływów kościoła. A co najważniejsze to chęć zdobycia bogactwa i nowe rynki zbytu. Dokonania odkrywców były ponadczasowe i przyczyniły się do dalszego rozwoju cywilizacji.