Da Gama

Vasco da Gama był portugalskim odkrywcą. Po raz pierwszy pokonał on drogą morską szlak z Europy do Indii, który początkowo miał zostać wyznaczony przez Kolumba. Zaraz po Henryku Żeglarzu, właśnie Vasco da Gama przyczynił się do znacznego rozwoju Portugalii pod kątem technicznym, odkrywczym, a także do wzrostu jej potęgi kolonialnej. Był on w swoich czasach niezwykle popularny, a i poeci oraz wędrowni śpiewacy opiewali jego czyny. Jednocześnie da Gama sprawił, że siła polityki i militariów (w tym marynarki) Portugalii znacznie się poprawiła.