Magellan

Był on żeglarzem portugalskim w służbie hiszpańskiej. Jednocześnie określa się do morskim podróżnikiem bądź odkrywcą. Nadał on nazwę Oceanowi Spokojnemu, odkrył Wyspy Korzenne w Archipelagu Malajskim. Został zabity przez mieszkańców wyspy Mactan mieszczącej się w Archipelagu Filipińskim. Jako pierwszy odbył on podróż dookoła świata. Wtedy to został on zjedzony przez tubylców z Mactan, a więc osobiście nie dotarł z powrotem do Hiszpanii, jednakże niektóre jego statki tak i dlatego też na cześć jego imieniu uznało się, że opłynął on świat. W końcu pomysł i większość drogi należała do niego.