Afryka

Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem na ziemi zajmując ponad trzydzieści milionów kilometrów kwadratowych powierzchni. Jest to kontynent pełen kontrastów. Z jednej strony ma najwyższy na świecie przyrost naturalny, co byłoby wskazane w państwach rozwiniętych, ale z drugiej strony posiada najniższy na świecie PKB na jednego mieszkańca i najniższą średnią wieku. Ten ostatni czynnik związany jest nieodmiennie z zacofaniem technologicznym i naukowym ludności afrykańskiej. Zdecydowana większość ludów Afryki żyje tak jak przed setkami lat, czyli mieszkają w drewnianych albo inaczej skleconych chatkach, prowadza koczowniczy tryb życia. Gdzie mogą uprawiają ziemię, hoduja bydło. Nie znają jednak jeszcze podstawowych zasad higieny ani leków, które mogłyby pomóc im przeży znacznie dłużej w niegościnnej Afryce. Liczne misje chrześcijańskie poprawiają troche ten stan rzeczy podnosząc samoświadomość ludzi oraz dostarczając im niezbędnych lekarstw oraz lekarzy, jednak to jest wciąż kropla w morzu potrzeb.