Ameryka Północna

Ameryka Północna, niegdyś niezbadana ziemia dzikich czerwonoskórych ludzi nazwanych mylnie Indianami przez Kolumba, który myślał, że trafił do Indii a tymczasem odkrył Amerykę. Rdzenni mieszkańcy tego olbrzymiego kontynentu zostali praktycznie doszczętnie wyparci przez kolonizatorów i do dziś zostały już tylko rezerwaty Indian rozsiane po całych Stanach Zjednoczonych. Ameryka Północna, która mieci na sobie najbogatszy i najpotężniejszy kraj świata, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej została zasiedlona gwałtem, odebrana jej rdzennym mieszkańcom. Jednakże zapał z jakim była zasiedla wcale nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę warunki geograficzne. Ameryka Północna leży na obu półkulach, dzięki czemu charakteryzuje się dosyć dużym umiarkowaniem i jednocześnie zróżnicowaniem klimatu. Na najdalej wysuniętych na północ obszarach zajmowanych przez Kanadę panują warunki podbiegunowe, podczas gdy na południu występuja lasy równikowe w tak zwanej Ameryce Środkowej. Jednak środkowa część terenów Ameryki Północnej zajmowana głównie przez Stany Zjednoczone ma klimat umiarkowany, iealny do zamieszkania.