Elementy terenu

Do elementów terenu zalicza się formy ukształtowania terenu, które dzielą się na wypukłe, wklęsłe, płaskie, jak sama rzeźba, która określa ukształtowanie powierzchni Ziemi jakie powstało na skutek działania czynników zewnętrznych takich, jak chociażby erozja, lodowce, czy wiatr lub działanie człowieka. Płaskie duże tereny to tereny równinne i mają nieznaczne wysokości względne, natomiast wypiętrzone górskie mają znaczne wysokości. Każdy element terenu powstał w różny sposób. Ma też wpływ na życie każdego organizmu. W zależności od ukształtowania terenu takie są organizmy. Nawet człowiek dostosował się do warunków elementów terenu. Ma to też wpływ na kulturę, jak i bezpośrednie życie ludzi. Wiadomo bowiem, że życie w górach jest trudniejsze niż na terenach płaskich czy mniej pofałdowanych. Ludzie osiedlali się bardziej na terenach równinnych i tam jest najwięcej miast i rozwinął się przemysł. Elementy terenu silnie wpływają między innymi na urbanizację, ale i na klimat określonego terenu.